Dlaczego WSB?

 

Dlatego, że Wyższa Szkoła Biznesu im. Bp. Jana Chrapka to:

 • Szkoła oferująca model edukacji wzbogacony działalnością formacyjną, gwarantujący nie tylko uzyskanie wysokiego poziomu wiedzy, ale również rozwoju osobowości,
 • Szkoła ukształtowana na bazie doświadczeń edukacyjnych Patrona uczelni, kreująca ludzi stosujących w życiu wartości chrześcijańskie oraz etykę w każdego rodzaju działalności,
 • Szkoła nastawiona na praktyczne przygotowanie młodego człowieka do wejścia w dorosłe życie, poprzez praktyki studenckie, warsztaty, szkolenia i inne formy doskonalenia.

 

Wybierając studia w WSB im. bp Jana Chrapka w Radomiu zyskujesz:

 • możliwość skorzystania z nowoczesnej oferty edukacyjnej: atrakcyjnych kierunków i interesujących specjalności
 • możliwość odbywania zajęć laboratoryjnych na WAT (studenci Wydziału Nauk Technicznych)
 • wiedzę przekazywaną przez profesjonalną kadrę wykładowców Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu oraz m.in. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, UMCS w Lublinie, KUL, Wojskowej Akademii Technicznej, a także praktyków życia gospodarczego
 • wysoką jakość kształcenia
 • uczestnictwo w zajęciach w nowoczesnej, profesjonalnie przygotowanej bazie dydaktycznej, skoncentrowanej w centrum miasta 5 min. od dworca miejskiego PKP i PKS
 • korzystanie z profesjonalnego wyposażenia dydaktycznego - nowoczesna pracownia komputerowa, biblioteka,
 • możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu studenckim (samorząd, imprezy integracyjne).
 • przyjazną atmosferę i indywidualne podejście do studenta

...dołącz do najlepszych

Administracja I stopnień

 

Charakterystyka kierunku Administracja

Kierunek: Administracja realizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu im. Bp. Jana Chrapka  w Radomiu

Poziom studiów: I licencjackie

Czas trwania: 6 semestrów

Tryb studiów: niestacjonarny ( weekendowy)

Forma studiów: zajęcia odbywają się w siedzibie WSB w Radomiu

Oferta specjalności:

 • Administracja Publiczna

Dlaczego warto?

 • zdobędziesz i udoskonalisz umiejętności pracy w grupie,
 • nabywasz wiadomości, umiejętności oraz kompetencji społecznych przypisanych tradycyjnie   pracownikom administracji publicznej i podmiotom prywatnym (przedsiębiorstwom i organizacjom pozarządowym),
 • dzięki wyspecjalizowanej kadrze dydaktycznej oraz praktykom życia gospodarczego  zyskasz wiedzę teoretyczną z zakresu administracji , którą będziesz umiał zastosować w praktyce,
 • studiujesz w nowoczesnej skoncentrowanej w centrum miasta, dobrze skomunikowanej  bazie   dydaktycznej  z nowoczesną pracownią komputerową, biblioteką, w przyjaznej atmosferze.

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 • jednostkach administracji rządowej (centralnej i wojewódzkiej), agencjach państwowych i    urzędach centralnych,
 • jednostkach administracji samorządowej (szczególnie gminnej i powiatowej),
 • przedsiębiorstwach prywatnych,
 • organizacjach pozarządowych (stowarzyszeniach i fundacjach).

Misja uczelni

 

Zgodnie z uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Biznesu im. Bp. Jana Chrapka w Radomiu z dnia 5 września 2013 roku w sprawie misji i wizji Uczelni:

Wyższa Szkoła Biznesu im. Bp. Jana Chrapka  wraz z innymi uczelniami wchodzącymi w skład Konsorcjum Uczelni Futurus dąży do stworzenia konsorcjum uczelni o największej sieci placówek w Polsce oraz rozbudowanej i różnorodnej ofercie edukacyjnej dla swoich studentów.

Misja Wyższej Szkoły Biznesu im. Bp. Jana Chrapka w Radomiu zawiera się w haśle "patrz w przyszłość", gdyż misją naszej Uczelni jest stałe rozwijanie innowacyjnych metod i technik kształcenia, które ułatwią studentom zdobywanie nowych i podnoszenie dotychczasowych kwalifikacji.

Władze uczelni

Rektor

dr Joanna Felczak

e-mail: joanna.felczak@wsb.com.pl

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych

dr inż. Anna Kordowicz-Sot

e-mail: anna.kordowicz-sot@wsb.com.pl

Partnerzy


Akademickie biuro karier

Akademickie Biuro Karier jest jednostką powołaną do pomocy studentom i absolwentom Uczelni w kreowaniu i rozwijaniu ich przedsiębiorczości, a także w kształtowaniu ich ścieżki kariery zawodowej. Ułatwia znalezienie atrakcyjnych praktyk oraz sprawne poruszanie się po rynku pracy. 

 

Kontakt:
Kierownik Biura Karier
mgr Marek Różyński
tel. (48) 363 70 07 wew. 118
e-mail:marek.rozynski@wsb.com.pl

 

 

Rekrutacja

 

Wyślij wydrukowanie podanie oraz wymagane dokumenty pocztą lub przynieś osobiście do biura rekrutacji w Radomiu:

 

Biuro Rekrutacji  

26-600 Radom, ul. Kolejowa 22

  

- podanie; 

- kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);

- kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu);

- 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm x 4,5 cm); 

- kserokopia dowodu tożsamości;

 - potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej (absolwenci WSB - NLU i uczelni partnerskich 0 zł);

- potwierdzenie uiszczenia pierwszej (miesięcznej) raty czesnego; 

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (dotyczy kandydatów na studia uzupełniające magisterskie).

 
Opłaty:

Opłata rekrutacyjna 300 zł

Naciśnij na przycisk "Zapisz się" umieszczony poniżej i wypełnij formularz rekrutacyjny

Kontakt

Kontakt

 e-mail:  

rekrutacja@wsb.com.pl

Adres

Wyższa Szkoła Biznesu 
im. Bp. Jana Chrapka
w Radomiu
ul.Kolejowa 22
26- 600 Radom

tel. (48) 363 70 07      

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek- nieczynne
Wtorek - Piątek 8:00 - 15:00
Sobota, Niedziela - 9:00 - 13:00*
*w terminach zjazdów